โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
27-28 เมษายน 2565 ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
       วันที่ 27-28 เมษายน 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คุณครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบออนไลน์ (Facebook live)

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,10:20   อ่าน 78 ครั้ง