โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
29 เมษายน 2565 ได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลบางกระทึกในการฉีดพ่นทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคการเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 29 เมษายน 2565  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน นำคณะครูดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆโรงเรียน เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมมอบเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลตำบลบางกระทึกในการฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,10:23   อ่าน 44 ครั้ง