โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
1 พ.ค. 2565 กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้นักเรียน
      วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมการมอบเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
 
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,10:25   อ่าน 45 ครั้ง