โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
9 พฤษภาคม 2565 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆ และแจ้งเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,09:31   อ่าน 35 ครั้ง