โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
11 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบในการขอเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอความเห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายให้การสนับสนุนในการเทคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเรียน ป.1 และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จากคุณสรัญธรณ์ ไชยกิตติลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนหวายขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,09:34   อ่าน 61 ครั้ง