โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบางกระทึก ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
25 มิถุนายน 2565 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมกันปรับปรุงห้องน้ำให้แก่เด็กชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
22 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
22 มิถุนายน 2565 มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
16 มิถุนายน 2565 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
16 มิถุนายน 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
16 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
13 มิถุนายน 2565 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยรับตรวจ (เกณฑ์ สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
13 มิถุนายน 2565 รับมอบทุนจากมูลนิธิช่วยเด็กยากจนดอนหวาย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
12 มิถุนายน 2565 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
6 มิถุนายน 2565ครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมการประชุม การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
2 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
24 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลบางกระทึกเข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
23 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ที่2 ของการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
19 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
14 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่บริการตาม ทร.14
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
13 พฤษภาคม 2565 พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
12 พฤษภาคม 2565 นักเรียนอายุ 5-11ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65